Hoppa till huvudinnehåll
Sill i havet. Undervattensvy.
Vegokoll

Värna om strömmingen på surströmmingens dag

Surströmmingspremiären infaller den tredje torsdagen i augusti och har utsetts Surströmmingens dag. Trots att Livsmedelsverket varnar för höga halter av miljögifter i surströmming, fiskarna lider och haven blir uttömda, så hamstrar folk surströmmingsburkar så lagret tar slut. 

Surströmmingspremiären sker den tredje torsdagen i augusti. Strömming/sill som fiskas för tillverkning av surströmming fångas i huvudsak med trål. Det är numera välkänt att fiskar kan känna smärta och lida. Ändå behandlas fiskar ofta som om de var känslolösa ting. Även om inte fiskarna som fångas med trål lider av en krok som tränger in i munnen så kan även fångst med trål innebära en mycket plågsam och utdragen död. 

Den 17 augusti 2022 gick Livsmedelsverket ut med ett pressmeddelande att surströmming ofta innehåller höga halter av miljögifter. Inom EU är det förbjudet att sälja fisk som innehåller halter av dioxiner och PCB över gränsvärdet. Men Sverige har ett undantag från lagstiftningen som innebär att fisken får säljas här under förutsättning att Livsmedelverket bevakar halterna och informerar allmänheten om riskerna med fisken.  Barn, unga och den som vill bli gravid bör vara väldigt varsam med att få i sig dessa miljögifter.

Dioxin och PCB är mycket hälsofarliga miljögifter som lagras i kroppen under hela livet och förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken. Foster och spädbarn är extra känsliga för dem eftersom de utvecklas. En vanlig missuppfattning är att kostråden om miljögifter i fisk bara gäller barn och gravida kvinnor, men de gäller i själva verket också ungdomar och den som kan tänkas föda barn i framtiden, eftersom gifterna lagras i kroppen under lång tid.

Tidigare år har vi kunnat läsa om att fiskare längs med Norrlandskusten har bara fått upp en bråkdel så mycket strömming som de brukar få, och bristen håller i sig 2023. Detta bekräftas av siffor från WWFatt 90 procent av världens fiskebestånd är nu fiskade till sin gräns och om 30 år kan haven innehålla mer plast än fisk. Siffrorna är alarmerande och det finns ett stort behov av information för att öka allmänhetens medvetenhet.

Samtidigt som djuren, miljön och folkhälsan lider av detta, så har vi fortfarande ingen djurskyddsminister i Regeringen, och undantaget på halter av dioxiner och PCB som får finnas i fisk som saluförs verkar inte försvinna någonstans.

Det bästa vi kan göra för djuren, folkhälsan och miljön är att välja vego!

Det bästa sättet att hjälpa djur är att låta bli att äta dem. Anta vår utmaning Bli vegan på 28 dagar och ta ett första steg mot en djurvänligare värld. Du får allt från veckomenyer, inköpslistor, förslag på frukost, alternativ till mellanmål och mycket mer!

Ladda ner vårt nya inspirationsmagasin - helt kostnadsfritt!

Ladda ner

Prenumerera på vegobrevet

Håll dig uppdaterad om vad som händer här och i vegovärlden