Hoppa till huvudinnehåll
Fem barn sitter runt ett bord
Vegokoll

Göteborgs stad tar bort veganmaten i förskolor

Från den 1 april kommer barn som äter veganskt inte längre erbjudas veganmat i förskolor i Göteborg. Ett dåligt beslut anser Djurens Rätt - vad händer med näringsriktigheten när matlusten försvinner?

I dagsläget erbjuder 58 procent av landets kommuner veganmat i förskolan till den som önskar, medan ungefär 40 procent nekar.(1) Många av de kommuner som säger nej hänvisar till att efterfrågan saknas eller att de inte har kunskaper eller praktiska möjligheter att laga veganmat. I Göteborgs fall är det annorlunda - här finns uppenbarligen både efterfrågan, kompetens i köken och praktiska möjligheter, eftersom det hittills funnits möjlighet att få veganmat i förskolan.

Trots det kommer det från den 1 april inte längre erbjudas veganmat i förskolan i Göteborg. I den nya rutinen som staden tagit fram står det: "Eftersom förskoleförvaltningen ska erbjuda alla barn näringsriktig mat kommer vegansk kost inte att serveras. Enligt Livsmedelsverket behöver vegansk kost till små barn kompletteras med kosttillskott."

Men det som inte står är att Livsmedelsverket i själva verket inte alls avråder från veganmat utan istället skriver att det är: "viktigt att ha en bra dialog med vårdnadshavaren och vara tydlig med att det är vårdnadshavaren, och inte förskolan, som ansvarar för att maten kompletteras med kosttillskott". Vi vet också utifrån den kartläggning Djurens Rätt gjorde 2019 att det är just så Göteborgs Stad tidigare har gjort. 

Det finns inte heller något krav på att varje måltid som kommunen serverar ska innehålla alla näringsämnen och i de mängder som anges i Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. I förarbetena till skollagen anges att måltiderna ska näringsriktiga - men Livsmedelsverket poängterar att även om dessa rekommendationerna är formulerade som "dagligt rekommenderat intag" av olika näringsämnen betyder det inte att barnen behöver få i sig den mängden av alla näringsämnen varje dag. 

Till det ska tilläggas att världens största yrkesorganisation av dietister och nutritionister i en stor litteraturgenomgång.(2) har slagit fast att en välplanerad helt växtbaserad (vegansk) kost är lämplig och näringsriktig i alla livets skeden, även till barn.

Avslutningsvis lyfter  Skolinspektionen en viktig aspekt som verkar glömmas bort i de kommuner som väljer att inte servera veganmat, nämligen: "Det är också viktigt att rektor ser till att förutsättningarna för skolmåltiden är sådana att eleverna gärna äter maten". Detta är naturligtvis lika viktigt i förskolan. I de kommuner där barn nekas veganmat och istället hänvisas till lakto-ovo-vegetariska rätter saknas ofta dessa förutsättningar.

Den etiska övertygelsen är i regel stark hos familjer som gjort valet att äta veganskt, och det är något de flesta av dem pratar mycket om hemma. Hur blir det för dessa barn att plötsligt tvingas äta sådant som kommer från djur? Vad händer med näringsriktigheten när matlusten försvinner? Här är det viktigt att komma ihåg Livsmedelsverkets ord: "Oavsett hur näringsinnehållet bedöms är det också viktigt att vara uppmärksam på hur mycket mat som faktiskt hamnar i magen." Det är först i magen som maten gör nytta.

Noter

  1. Statistik baserad på svar från 186 kommuner på Djurens Rätts pågående undersökning Djurvänlig kommun.
  2. Melina, V. et al. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 116(12): 1970-1980. doi: 10.1016/j.jand.2016.09.025.

Låt barnen på Göteborg förskolor få veganmat! I kommuner där barn nekas veganmat och istället hänvisas till lakto-ovo-vegetariska rätter saknas ofta förutsättningar för att skapa en måltider som barnen gärna äter. Och vad händer med näringsriktigheten när matlusten försvinner?

Ladda ner vårt nya inspirationsmagasin - helt kostnadsfritt!

Ladda ner

Prenumerera på vegobrevet

Håll dig uppdaterad om vad som händer här och i vegovärlden