Hoppa till huvudinnehåll
En ensam Atlantisk Lax i ett blått hav.

Anledningar att inte äta fisk

Fler och fler människor väljer bort fisk från kosten när de upptäcker att fiske orsakar katastrofala skador på våra hav och de varelser som lever där. Även för hälsans skull är det viktigt att vara uppmärksam med fiskrekommendationerna.

Miljö
För närvarande finns det vissa områden med potentiella konflikter angående kostrekommendationer och hållbarhet. En konflik gäller rekommendationen om ökad fiskkonsumtion. Livsmedelsverket rekommenderar att svenskar äter fisk 2-3 gånger per vecka på grund av att fisk i allmänhet är en källa till vitamin D, selen, jod och långkedjiga omega-3-fettsyror. De näringsmässiga skälen som finns för att främja ökad fiskkonsumtion håller dock inte ur en hållbarhetssynpunk. Vildfångad fisk i allmänhet är överexploaterad, och för närvarande är 90 % av fiskpopulationerna fullt utnyttjade eller överexploaterade. Övergödning är ett betydande miljöproblem förknippat med fiskeodling, och i tropiska vatten är kustavskogning en växande fråga. Fiskeodling kompenserar stadigt för konsumtionen av vildfångad fisk, men i allt högre grad tillsätts växtbaserat foder till fodret till odlad fisk, inklusive rovfisk. Rovfiskar är inte skapta för en sån typ av kosthållning, vilket gör att fiskarnas fettsammansättning förändras och kan påverkar näringsrekommendationerna ännu mer åt ohållbara riktningar (1).

 

Hälsa
All fisk är inte heller nyttig. Livsmedelsverkets rekommendationer är att befolkningen bör undvika fiskar som innehåller doixiner och PCBs
. Den som vill bli gravid i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande bör därför till exempel inte äta fiskar som innehåller doixiner och PCBs oftare än högst 2-3 gånger/år. Sverige har dessutom ett undantag från EU, som har funnits sedan 2002, där det finns gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som animaliska livsmedel, inklusive marina oljor, som fiskolja och fiskleverolja, får innehålla. Syftet med gränsvärdena är att förhindra att livsmedel med de allra högsta halterna av dioxiner och PCB hamnar på marknaden. Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern innehåller ganska ofta dioxin och PCB över EU:s gränsvärden. Detta ”tillfälliga undantag” som regeringen då beslutade om finns för att gynna fisknäringen. Livsmedelsverkets slutsats var att det ur ett folkhälsoperspektiv vore bättre att låta EU:s gränsvärde gälla alla fiskarter även i Sverige. Andra saker att vara uppmärksamma på i fisk är tungmetaller och mikroplaster (2).

 

Etik
Miljarder fiskar fångas varje år från det vilda. Så kallade fiskodlingar där fiskar föds upp i dammar eller burar blir också allt vanligare. Det är numera välkänt att fiskar kan känna smärta och lida. Fiskar ses inte som individer, de mäts i ton och kilon. Därför är det svårt att veta exakt hur många fiskar som dödas årligen. Globalt rör det sig om storleksordningen tusen miljarder dödade fiskar varje år. Den vanligaste dödsorsaken inom det kommersiella fisket tros vara kvävning i luften när fiskarna tagits upp ur vattnet, vilket är mycket utdraget och plågsamt. Detta är möjligt och ses som lagligt eftersom vilda fiskar inte omfattas av djurskyddslagen. Ändå behandlas fiskar ofta som om de var känslolösa ting (3)

Det är tack vare våra medlemmars stöd som vi kan fortsätta sprida vego i tidningar, reklam och här på webben. Som månadsgivare stödjer du Djurens Rätts arbete för djuren med en valfri gåva via autogiro. I gåvan ingår ditt medlemskap och vetskapen om att du är med och gör skillnad för djuren, varje dag.

Ladda ner vårt nya inspirationsmagasin - helt kostnadsfritt!

Ladda ner

Prenumerera på vegobrevet

Håll dig uppdaterad om vad som händer här och i vegovärlden